ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

STANISŁAW WILKUS

Tytuł

Badania hałasu w pomieszczeniach odbioru surowca w zakładach mleczarskich

Streszczenie

W pracy przeprowadzono analizę poziomu dźwięku w pomieszczeniach odbioru surowca 23 zakładów mleczarskich na terenie 7 województw. Pomiary przeprowadzono w dB(A ) i dB (Lin) oraz wykonano analizę oktawową w zakresie 31.5-8000 Hz. Stwierdzono, że pomieszczenia te generalnie nie stanowią źródła zagrożenia słuchu pracowników , a średnia wartość poziomu dźwięku wyrażona w dB(A) wynosi 81.04 dB.

Do pobrania