ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1996, 1(6)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

WŁADYSŁAW KĘDZIOR

Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ SIKORA, DOROTA KRUK, KINGA SERWIN

Zawartość niektórych pierwiastków w mięsie i wątrobie królików wybranych ras

Pełny tekst Streszczenie

WIESŁAWA GRZESIŃSKA, LIDIA POROŻYŃSKA

Opracowanie i ocena jakości nowych produktów żywnościowych typu „convenience”

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA SIKORA

Spożycie żywności typu „fast food” przez krakowskich studentów i licealistów

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW MLEKO

Otrzymywanie jogurtów o obniżonej zawartości tłuszczu z wykorzystaniem mikrokoagulantów białek serwatkowych

Pełny tekst Streszczenie

MARIA JEZNACH, JERZY JEZNACH, EDWARD PIERZGALSKI

Wpływ technologii nawadniania i nawożenia na jakość sałaty

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAW MAZURKIEWICZ, EWA KISIELEWSKA

Poszukiwanie szczepów bakterii z rodzaju Bacillus produkujących związki powierzchniowo czynne

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW WILKUS

Badania hałasu w pomieszczeniach odbioru surowca w zakładach mleczarskich

Pełny tekst Streszczenie