ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

D.M. NAPIERAŁA

Tytuł

Badanie starzenia past ze skrobi ziemniaczanej modyfikowanych czynnikami kompleksującymi

Streszczenie

W pracy badano wpływ warunków kleikowania i sposobu wprowadzania czynnika kompleksującego na trwałość kleików skrobi ziemniaka. Próby skrobi o tej samej koncentracji 0.02g/cm3 i tej samej ilości Rose Bengal, 0.25μΜ, zastosowanego jako barwnikowy czynnik kompleksujący, obserwowano przez okres ponad dwóch tygodni. Kleiki przechowywano w stałej temperaturze i stałej wilgotności,. Znaczne różnicowanie w zachowaniu kleików w czasie starzenia, spowodowane jedynie modyfikowaniem sposobu kleikowania, wskazuje na istotny wpływ tego czynnika na trwałość skompleksowanej skrobi w roztworze. Najbardziej efektywnym na zahamowanie zmian w procesie starzenia, sposobem kleikowania skrobi w obecności RB jest natychmiastowe potraktowanie zawiesiny skrobi w wodzie wysoką temperaturą, przewyższającą charakterystyczną dla skrobi temperaturą przejść konformacyjnych łańcucha polimerowego. Wstępne pęcznienie skrobi wraz z czynnikiem kompleksującym przed kleikowaniem wpływa korzystnie na sieciowanie przestrzenne kleiku i jego trwałość w czasie przechowywania.

Do pobrania