ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1998, 4(17) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

P. ÁMAN, L. ANDERSSON, R. ANDERSSON, H. FREDRIKSSON, M. OSCARSSON

Skrobia jęczmienna

Pełny tekst Streszczenie

A.A.C.M. BEENACKERS, C J . TIJSEN, J.E. VISSER, EJ. STAMHUIS

Nowe procesy do karboksymetylowania skrobi

Pełny tekst Streszczenie

W. BERGTHALLER, M.G. LINDHAUER, H. ZWINGELBERG, M. EHRING

Ekstrahowalność skrobi z rożnych skrobi pszennych na podstawie badań w skali laboratoryjnej

Pełny tekst Streszczenie

Y.-Y. CHEN, A. E. MCPHERSON, M. RADOSAVLJEVIC, V. LEE, K.-S. WONG, J. JANE

Wpływ chemicznej struktury skrobi na kleikowanie skrobi

Pełny tekst Streszczenie

CHENG-YI L II, VIVIAN M.-F. LAI, SHIN LU, MEI-LIN TSAI

Korelacja między właściwościami fizycznymi, smakowitością i strukturą cząsteczkową skrobi ryżowej

Pełny tekst Streszczenie

Z. CZUCHAJOWSKA, A. KLAMCZYNSKI

Skład, właściwości termiczne i tekstura żelu skrobi superior i secunda z fasoli garbanzo i grochu

Pełny tekst Streszczenie

Z. CZUCHAJOWSKA, T. OTTO, B. PASZCZYNSKA, B.-K. BAIK

Struktura i funkcjonalność skrobi jęczmiennych

Pełny tekst Streszczenie

S.R. ERLANDER

Biosynteza skrobi

Pełny tekst Streszczenie

T. FORTUNA, L. JUSZCZAK, M. PAŁASIŃSKI

Wpływ modyfikacji skrobi na porowatość jej ziarn

Pełny tekst Streszczenie

N. INOUCHI, K. NISHI, S. TANAKA, T. ASAI, Y. KAWASE, Y. HAT A, Y. KONISHI, S. YUE, H. FUWA

Charakterystyka skrobi o małych gałeczkach – skrobia z amarantusa i quinoa

Pełny tekst Streszczenie

V.N. KISLENKO, A. A. BERLIN, N.I. LITOVCHENKO

Kinetyka szczepionej polimeryzacji akrylanu metylu z hydroksyetylo- i karboksyetylocelulozą

Pełny tekst Streszczenie

J. KOROLCZUK, V. BRETON-DOLLET, J.P. TISSIER, J.F. MAINGONNAT

Wpływ ogrzewania na reologię i mikrostrukturę żeli ze skrobi kukurydzianej

Pełny tekst Streszczenie

H. KOSTYRA, M. SORAL-ŚMIETANA, M. WRONKOWSKA, H. KMITA-GŁAŻEWSKA

Kompleksy skrobi odpornej ze składnikami pokarmowymi

Pełny tekst Streszczenie

G. LEWANDOWICZ, M. SORAL-SMIETANA, J. FORNAL

Nowe skrobie odporne – właściwości fizykochemiczne i struktura

Pełny tekst Streszczenie

D.M. NAPIERAŁA

Badanie starzenia past ze skrobi ziemniaczanej modyfikowanych czynnikami kompleksującymi

Pełny tekst Streszczenie

E. NEBESNY, J. ROSICKA, D. SUCHARZEWSKA

Wpływ warunków procesu enzymatycznej hydrolizy na właściwości hydrolizatów skrobi pszennej

Pełny tekst Streszczenie

T.R. NOEL, R. PARKER, S.G. RING

Wpływ zachowania fazowego i dynamicznego skrobi na jej funkcjonalność

Pełny tekst Streszczenie

W. PRAZNIK, A. HUBER

Modyfikowanie sposobu rozgałęzień w ziemniaczanej maltodekstrynie za pomocą enzymu Q

Pełny tekst Streszczenie

C.H. SCHILLING, P. TOMASIK, M. SIKORA, J.C. KIM, V J. GARCÍA, C.P. LI

Formowanie ceramiki technicznej z użyciem polisacharydów

Pełny tekst Streszczenie

M. SORAL-ŚMIETANA, M. WRONKOWSKA, G. LEWANDOWICZ, J. SADOWSKA

Technologiczne i sensoryczne aspekty zastosowania nowych preparatów skrobi opornej (RS) w procesie wypieku

Pełny tekst Streszczenie

J. SZOSTAK-KOTOWA, J. WITALIS

Połączony wpływ promieni UV i mikroorganizmów glebowych na biodegradację opakowaniowej folii polietylenowej z dodatkiem skrobi

Pełny tekst Streszczenie

R. ZIOBRO, H. GAMBUŚ, A. NOWOTNA, A. BALA-PIASEK, R. SABAT

Ekstudaty skrobiowe jako źródło niskocząsteczkowych dekstryn spowalniających starzenie się chleba

Pełny tekst Streszczenie