ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BEATA PASZCZYK, ZBIGNIEW BOREJSZO, ALEKSANDRA SZEWCZYK

Tytuł

Skład kwasów tłuszczowych – z uwzględnieniem izomerów trans – w wybranych ciastach

Streszczenie

Przedmiotem badań była ocena składu kwasów tłuszczowych, z uwzględnieniem nienasyconych kwasów tłuszczowych o konfiguracji trans, w 20 różnych ciastach dostępnych na rynku w Olsztynie. Oznaczenia przeprowadzono metodą GC w 100-metrowej kolumnie kapilarnej z fazą CP Sil 88. Badane wyroby zawierały tłuszcz w ilości od 4,51 do 32,66 % i charakteryzowały się zróżnicowanym składem kwasów tłuszczowych. Udział kwasów nasyconych w tłuszczu tych produktów mieścił się w zakresie od 10,55 do 50,20 %, monoenowych od 37,20 do 63,13 %, a kwasów polienowych od 5,63 do 36,28 %. Izomery trans obecne były w tłuszczu wszystkich badanych ciast.

Słowa kluczowe

ciasta, kwasy tłuszczowe, izomery trans

Do pobrania