ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

N. INOUCHI, K. NISHI, S. TANAKA, T. ASAI, Y. KAWASE, Y. HAT A, Y. KONISHI, S. YUE, H. FUWA

Tytuł

Charakterystyka skrobi o małych gałeczkach - skrobia z amarantusa i quinoa

Streszczenie

Gałeczki skrobiowe wydzielono z dojrzałych ziaren 9 próbek amarantusa i 4 próbek Chenopodium quinoa. Za pomocą zwykłej chromatografii żelowej (GPC) skrobi pozbawionej odgałęzień za pomocą izoamylazy z Pseudomonas stwierdzono, że skrobia amarantusowa zawiera od 0 do 28% amylozy. W skrobi z quinoa znaleziono 25 do 27% amylozy. Stosunek liczby łańcuchów krótkich do łańcuchów długich w amylopektynie wynosił dla tych skrobi od 2,2 do 3,3 i był nieco niższy niż dla zwykłej skrobi kukurydzianej. Materiał pozbawiony odgałęzień za pomocą izoamylazy rozdzielono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z refraktometrem różnicowym (RI) i niskokątowym fotometrem laserowym światła rozproszonego (LALLS) jako detektorami oraz za pomocą wysokorozdzielczej chromatografii jionowymiennej z amperometrycznym detektorem pulsacyjnym (HPAEC-PAD). Stwierdziliśmy, że amylopektyny z amarantusa i z quinoa miały więcej długich łańcuchów B i mniej krótkich łańcuchów aniżeli amylopektyna ze skrobi kukurydzianej woskowej. Jednakże, miały one więcej łańcuchów krótkich o stopniu polimeryzacji (DP) od 6 do 12. W porównaniu ze zwykłą skrobią kukurydzianą skrobie amarantusowe miały nieco wyższą temperaturę kleikowania (T0, Tp i Tc) i mniejsze ciepła kleikowania (ΔΗ) zmierzone różnicowym kalorymetrem skanningowym (DSC). Skrobia z quinoa miała niższe T0, Tp i Tc i mniejsze ΔΗ. Gałeczki skrobi z amarantusa i z quinoa były trawione przez amylazę szybciej niż gałeczki zwykłej skrobi kukurydzianej.

Do pobrania