ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ALICJA ŻEGOTA, HENRYK ŻEGOTA

Tytuł

Chromatograficzny rozdział izomerów tyrozyny. O-tyrozyna jako produkt radiacyjnej hydroksylacji fenyloalaniny i wskaźnik napromieniowania żywności

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem chromatografii cieczowej do rozdziału izomerów o-, m- i p-tyrozyny oraz fenyloalaniny. Ponieważ o-tyrozyna, podobnie jak m-tyrozyna powstaje jako produkt radiolizy fenyloalaniny, a w produktach naturalnych praktycznie nie występuje, jej obecność może być wskaźnikiem napromieniowania żywności, przede wszystkim produktów zawierających białka. Wyznaczono wydajność tworzenia izomerów tyrozyny w napromieniowanych roztworach fenyloalaniny. Stężenie izomerów tyrozyny wzrasta ze wzrostem dawki promieniowania i dla 10 kGy tworzy się około 1,8 % o-tyrozyny, 1,4 % m-tyrozyny i 1,2% p -tyrozyny.

Do pobrania