ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1997, 4(13)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

IZABELA STEINKA, PIOTR PRZYBYŁOWSKI

Wpływ kultur starterowych na zmiany poziomu wybranych ksenobiotyków podczas utrwalania surowców pochodzenia zwierzęcego

Pełny tekst Streszczenie

ANTONI GOLACHOWSKI, WACŁAW LESZCZYŃSKI

Właściwości tworzywa sporządzonego z polietylenu i skrobi modyfikowanych chemicznie

Pełny tekst Streszczenie

JANUSZ CZAPSKI, DOROTA LIMANÓWKA-JACYGRAD, ANNA MILLER

Przewidywanie barwy mieszanin roztworów czerwonych barwników buraka ćwikłowego i karmelu

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA ŻEGOTA, HENRYK ŻEGOTA

Chromatograficzny rozdział izomerów tyrozyny. O-tyrozyna jako produkt radiacyjnej hydroksylacji fenyloalaniny i wskaźnik napromieniowania żywności

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ GREGA, MAREK SADY, STANISŁAW SIEMEK

Jakość mikrobiologiczna mleka krowiego znajdującego się poza oficjalnym obrotem

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA PACIOREK, ANDRZEJ DROŻDŻ

Ocena jakości serów – oszczypków produkowanych na Podhalu

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA ŚWIĄTKOWSKA, KAROL KRAJEWSKI

Ocena efektywności działań reklamowych na rynku tłuszczów stołowych w Polsce

Pełny tekst Streszczenie

TERESA SKRABKA-BŁOTNICKA

Wpływ wysokich ciśnień na mięso

Pełny tekst Streszczenie