ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TADEUSZ TUSZYŃSKI, MAŁGORZATA MAKAREWICZ

Tytuł

Drożdże dzikie w przemyśle piwowarskim - zagrożenia i wybrane metody wykrywania

Streszczenie

W pracy przedstawiono zagrożenia jakości oraz stabilności fizycznej, chemicznej i biologicznej, wynikające z obecności obcych szczepów drożdży w procesie produkcji piwa. Dokonano również przeglądu ważniejszych metod wykrywania, liczenia i identyfikacji drożdży dzikich.

Do pobrania