ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1998, 3(16)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ZBIGNIEW DUDA

Wybrane zagadnienia stosowania azotynu w przetwórstwie mięsa

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ TUSZYŃSKI, MAŁGORZATA MAKAREWICZ

Drożdże dzikie w przemyśle piwowarskim – zagrożenia i wybrane metody wykrywania

Pełny tekst Streszczenie

ZBIGNIEW PIETRASIK

Wpływ zróżnicowanego udziału białka, tłuszczu i hydrokoloidów na wybrane wyróżniki oceny sensorycznej i barwę kutrowanych kiełbas parzonych

Pełny tekst Streszczenie

MARIA WALCZYCKA, TADEUSZ KOŁCZAK, JERZY ŁĄCKI, MONIKA OLCHAWA

Wpływ dodatku mleczanu sodu i kultury starterowej na trwałość mielonego mięsa wieprzowego przechowywanego chłodniczo

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA CAIS-SOKOLIŃSKA, PRZEMYSŁAW OZIEMKOWSKI, JAN PIKUL

Wybrane cechy jakościowe lodów jogurtowych na bazie kultur o tradycyjnym składzie i z dodatkiem kultury probiotycznej

Pełny tekst Streszczenie

WIESŁAWA GRZESIŃSKA

Wpływ obróbki cieplnej prowadzonej w różnych typach naczyń kuchennych na barwę warzyw

Pełny tekst Streszczenie