ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

W. BERGTHALLER, M.G. LINDHAUER, H. ZWINGELBERG, M. EHRING

Tytuł

Ekstrahowalność skrobi z rożnych skrobi pszennych na podstawie badań w skali laboratoryjnej

Streszczenie

Od szeregu lat w wyjątkowy sposób zmienia się struktura europejskiego przemysłu skrobiowego. W wyniku polityki agrarnej Unii Europejskiej ograniczającej ilości produkowanej skrobi produkcja skrobi ziemniaczanej została zahamowana. Wzrost produkcji skrobi kukurydzianej jest nieznaczny. W przeciwieństwie do tego szybko wzrasta produkcja skrobi pszennej w związku z czym buduje się nowe krochmalnie i ulepsza technologie wyosobniania tej skrobi i otrzymywania lepszej jakości surowca. W zakresie technologii wydzielania osiągnięto postęp pozwalający wyodrębniać skrobię o wysokiej jakości. Dotychczas, jakość skrobi pszennej określano na podstawie zawartości białka i składników mineralnych. Nowoczesne procesy stosujące wirowanie oraz stosujące wstępnie przygotowaną mąkę pszenną oraz zawiesiny wodne pozwoliły produkować pszenicę i mąkę z niej w bardziej ekonomiczny sposób i w szerszym asortymencie wysokiej jakości wyrobów. Podjęto próby określenia jakości pszenicy do przerobu nowymi technologiami określając ekstrahowalność skrobi i glutenu z ciasta.

Do pobrania