ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

H. GAMBUŚ, R. GUTTERCH, A. NOWOTNA, W. PRAZNIK

Tytuł

Fizyko-chemiczne właściwości odtłuszczonej skrobi pszenżytniej

Streszczenie

Celem pracy było sprawdzenie w jakim stopniu różne warunki odtłuszczenia tj.: rozpuszczalniki i stosowane temperatury ekstrakcji wpływają na skuteczność odtłuszczania oraz na fizyko chemiczne właściwości skrobi odtłuszczonej. Do badań użyto skrobię pszenżytnią, którą poddano procesowi odtłuszczania przez 10 godzinną ekstrakcję 75 % n-propanolem w temperaturach 30, 50 i 80°C lub mieszaniną chloroformu:metanolu:wody w stosunku 18:6:1 w temperaturach 30 i 50°C. Wykonane badania potwierdziły największą skuteczność w odtłuszczaniu skrobi, 75 % n propanolu w temperaturze 80°C.

Do pobrania