ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1996, 2(7)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

HIDEAKI ANDO, NAOYOSHI INOUCHl, MASAKO ASAOKA, KAZUTOSHI OKUNO, HIDETSUGU FUWA

Wpływ temperatury otoczenia na rozmieszczenie krótkich łańcuchów w amylopektynie ryżowej

Pełny tekst Streszczenie

JERZY KĄCZKOWSKI, GRAŻYNA GARBACZEWSKA, KATARZYNA BARTOSZEWICZ, BEATA PRABUCKA

Zależność między strukturą komórki i umiejscowieniem β-endoglukanazy w kiełkujących ziarnach triticale

Pełny tekst Streszczenie

CHENG-YI LII, MIN-FENG LAI, MEI-LIN TSAI

Badania nad kleikowaniem i retrogradacją skrobi za pomocą reometrii dynamicznej – wpływ struktury gałeczek i składu

Pełny tekst Streszczenie

K. BRUNT, P. SANDERS

Międzynarodowa współpraca przy ulepszonym oznaczaniu adypinianu w skrobi metodą chromatografii gazowej

Pełny tekst Streszczenie

J. KOROLCZUK, V. BRETON-DOLLET, J.P. TISSIER, J.F. MAINGONNAT

Reologiczne właściwości i mikrostruktura żeli ze skrobi kukurydzianej i białek mleka

Pełny tekst Streszczenie

SARAH VEELAERT

Właściwości i zastosowanie skrobi dialdehydowej

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR TOMASIK, WOJCIECH CIESIELSKI, MAREK SIKORA, BEATA SYCHOWSKA

Termiczne przekształcenia skrobi

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA LEWANDOWICZ, JÓZEF FORNAL, ALEKSANDER WALKOWSKI

Wywołane promieniowaniem mikrofalowym zmiany strukturalne w skrobi z roślin bulwiastych

Pełny tekst Streszczenie

ZBIGNIEW K. BRZOZOWSKI

Kopolimery skrobiowo-akryloamidowe

Pełny tekst Streszczenie

A.A.C.M. BEENACKERS, G. LAMMERS, N.J.M. KUIPERS

Nowe reaktory o pracy ciągłej do chemicznej modyfikacji skrobi zapewniające lepszą selektywność

Pełny tekst Streszczenie

H. RUCK

Nowe pulpy celulozowe z procesów z udziałem rozpuszczalników organicznych – wyprzedzają one skrobie jako surowiec przemysłowy?

Pełny tekst Streszczenie

H. GAMBUŚ, R. GUTTERCH, A. NOWOTNA, W. PRAZNIK

Fizyko-chemiczne właściwości odtłuszczonej skrobi pszenżytniej

Pełny tekst Streszczenie

H. GAMBUŚ, M. GIBIŃSKI, B. ACHREMOWICZ

Wpływ dodatku skrobi owsianej na jakość i starzenie się chleba

Pełny tekst Streszczenie

G. E. INGLETT, K. WARNER, R. K. NEWMAN

Rozpuszczalne składniki błonnika z owsa: zastosowanie w pokarmach i korzyści zdrowotne

Pełny tekst Streszczenie

J. JAMROZ, M. HAJNOS, Z. SOKOŁOWSKA

Nowe możliwości badania ekstrudatów skrobiowych

Pełny tekst Streszczenie

J. JAMROZ, S. PIKUS, J. ROGALSKI

Wpływ procesów ekstruzji na niektóre właściwości skrobiowych produktów ziemniaczanych

Pełny tekst Streszczenie

HENRYK KOSTYRA, ROBERT PANASIUK, ELŻBIETA KOSTYRA

Czy skrobia może być reagentem w nieenzymatycznej glikozylacji białek?

Pełny tekst Streszczenie