ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KAMILA GODERSKA, TOMASZ RYCHLIK, EWA ANDRZEJEWSKA, ANDRZEJ SZKARADKIEWICZ, ZBIGNIEW CZARNECKI

Tytuł

Antagonistyczny wpływ Lactobacillus acidophilus DSM 20079 i DSM 20242 na bakterie patogenne izolowane od ludzi

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki dotyczące antagonistycznego działania Lactobacillus acidophilus DSM 20079 i DSM 20242 w stosunku do szczepów bakterii Helicobacter pylori, Escherichia coli i Salmonella enteritidis izolowanych od pacjentów. Największe strefy zahamowania wzrostu obserwowano we wszystkich testowanych szczepach H. pylori – wynosiły one ponad 20 mm. Testowane szczepy L. acidophilus hamowały również rozwój wszystkich szczepów S. enteritidis, a wielkość stref wynosiła powyżej 12 mm. Spośród szczepów E. coli były takie, których wzrost nie był hamowany przez testowane szczepy L. acidophilus. Wielkość stref zahamowania wzrostu pozostałych testowanych szczepów E. coli wynosiła od 11 do 16 mm.

Słowa kluczowe

Lactobacillus acidophilus, aktywnośc antagonistyczna, Helicobacter pylori, Escherichia coli, Salmonella enteritidis

Do pobrania