ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANDRZEJ LENART, DARIUSZ PIOTROWSKI, JAROSŁAW DOMAŃSKI

Tytuł

Kinetyka suszenia jabłek pokrytych błonami pektynowymi

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki suszenia konwekcyjnego, przy stałych parametrach procesu, surowych lub wstępnie odwadnianych osmotycznie jabłek pokrytych lub niepokrytych błonami pektynowymi. Stwierdzono, że błona z pektyny niskometylowanej na powierzchni jabłek powoduje zmniejszenie szybkości suszenia w rozpatrywanym zakresie temperatur 50-90°C bez względu na przeprowadzenie lub pominięcie odwadniania osmotycznego przed suszeniem. Natomiast błona z pektyny wysokometylowanej nie wpływa na kinetykę suszenia jabłek surowych w temperaturze 70°C, a tylko w niewielkim stopniu powoduje zwiększenie szybkości suszenia jabłek odwadnianych osmotycznie.

Do pobrania