ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1998, 1(14)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

IRENA MATUSZEWSKA, ANNA SZCZECIŃSKA, NINA BARYŁKO-PIKIELNA

Przydatność sensorycznej metody profilowej w interpretacji preferencji konsumenckich wybranych produktów

Pełny tekst Streszczenie

TERESA FORTUNA, LESŁAW JUSZCZAK, DOROTA MATULA, KRYSTYNA WODNICKA

Wyznaczanie powierzchni właściwej (SBET) skrobi przy zastosowaniu metody niskotemperaturowej adsorpcji azotu

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ LENART, DARIUSZ PIOTROWSKI, JAROSŁAW DOMAŃSKI

Kinetyka suszenia jabłek pokrytych błonami pektynowymi

Pełny tekst Streszczenie

ZBIGNIEW PIETRASIK

Wpływ zróżnicowanego udziału białka, tłuszczu i hydrokoloidów na wybrane wyróżniki funkcjonalno-technologiczne kutrowanych kiełbas parzonych

Pełny tekst Streszczenie

JACEK DOMAGAŁA

Pozostałości aflatoksyny M1 w krajowym mleku w proszku i odżywkach dla dzieci

Pełny tekst Streszczenie

WALDEMAR GUSTAW, STANISŁAW MLEKO

Właściwości funkcjonalne i zastosowanie karagenów w mleczarstwie

Pełny tekst Streszczenie