ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EWA BABICZ-ZIELIŃSKA

Tytuł

Konsumencka ocena naczyń nowej generacji

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki oceny konsumenckiej, przeprowadzonej wśród użytkowników naczyń nowej generacji. Ocena dotyczyła sposobu wykorzystania naczyń w gospodarstwie domowym, rodzajów przygotowanych potraw i stosowanych dodatków oraz czynników i motywów, które zadecydowały o zakupie. Stwierdzono, iż naczynia nowej generacji charakteryzowały się dużą przydatnością i szerokim zastosowaniem przy przygotowywaniu potraw, a jedną z najważniejszych zalet naczyń była możliwość przygotowywania potraw o wysokiej wartości zdrowotnej.

Do pobrania