ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ZBIGNIEW K. BRZOZOWSKI

Tytuł

Kopolimery skrobiowo-akryloamidowe

Streszczenie

Skrobię ziemniaczaną modyfikowano akryloamidem przez poliaddycję w środowisku zasadowym lub szczeponąkopolimeryzację w środowisku kwaśnym. Skrobię modyfikowaną zastosowano jako czynnik bezpieczny dla środowiska naturalnego do następujących celów: wychwytywanie formaldehydu uwalnianego z żywic formaldehydowych, szczególnie żywic mocznikowo-formaldehydowych stosowanych do płyt wiórowych i żywic fenolowoformaldehydowych do wiązania i izolowania elementów z włókien mineralnych, czynniki zmniejszające opory przepływu w rurociągach przesyłających ścieki oraz płuczki wiertnicze. Opracowana metoda produkcji czynników zmniejszających emisję formaldehydu jest metodą bezodpadową. Kopolimer skrobi z akryloamidem jest zupełnie bezpieczny i nietoksyczny i nadaje się do zastosowania w działaniach chroniących środowisko naturalne.

Do pobrania