ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KRZYSZTOF WÓJCIK, MAŁGORZATA SOBCZAK, JOANNA ŻOCHOWSKA-KUJAWSKA, KAROL ZIELIŃSKI

Tytuł

Porównanie tekstury i struktury oraz podatności na proces masowania mięśni danieli (Dama dama) w zależności od płci i wieku

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływ płci i wieku na wartość parametrów tekstury i struktury mięśni danieli oraz sprawdzenie, w jaki sposób te czynniki biologiczne wpływają na podatność mięśni na proces masowania. Materiał badawczy stanowiły mięśnie BF (m. biceps femoris), SM (m. semimembranosus) i L (m. longissimus) pochodzące z danieli (Dama dama) w różnym wieku (18 i 42 miesiące) oraz różnej płci (byki i łanie). Stwierdzono, że mięśnie zwierząt w wieku 18 miesięcy charakteryzowały się najdelikatniejszą strukturą (najmniejsze włókna mięśniowe i najcieńsza tkanka łączna), najniższymi parametrami tekstury oraz największą podatnością na proces masowania. Mięśnie byków 42-miesięcznych odznaczały się włóknami o dużym polu powierzchni, najgrubszą tkanką łączną, a proces mechanicznego oddziaływania miał na nie najmniejszy wpływ. Mięśnie łań danieli w wieku 42 miesięcy charakteryzowały się pośrednią, między szpicakami a bykami, wielkością elementów struktury, wartością parametrów tekstury oraz podatnością na proces masowania.

Słowa kluczowe

daniele, płeć, wiek, tekstura, struktura, masowanie

Do pobrania