ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAGDALENA MICHALCZYK, JOANNA KOWALIŃSKA

Tytuł

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne kiełkowanych nasion dostępnych w handlu

Streszczenie

W pracy określono poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego skiełkowanych nasion dostępnych w handlu oraz wpływ dwóch metod mycia na możliwość redukcji ilości wykrywanej mikroflory. Stwierdzona ogólna liczba bakterii mieściła się w większości przypadków w zakresie od 10do 1010 jtk/g, liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae i bakterii fermentacji mlekowej od 10do 10jtk/g, a drożdży i pleśni od 10do 10jtk/g. Wśród Enterobacteriaceae zidentyfikowano Klebsiella, typowe Enterobacter, typowe Escherichia coli nietypowe Escherichia coli oraz Serratia. Mycie pod bieżącą wodą (30 s) oraz mycie poprzedzone moczeniem przez 5 min w solance (5 %) w większości przypadków nie wpłynęło w znaczący sposób na zmniejszenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego badanych produktów. Redukcja wszystkich badanych grup drobnoustrojów wynosiła nie więcej niż 1 cykl logarytmiczny. W związku z tym, że konsumenci nie mają możliwości efektywnego obniżenia poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego, konieczne jest osiągnięcie tego celu już na etapie produkcji.

Słowa kluczowe

skiełkowane nasiona, zanieczyszczenie mikrobiologiczna, mycie

Do pobrania