ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2009, 3 (64)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JOLANTA KRZYCZKOWSKA, EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK, IZABELA STOLARZEWICZ

Biotechnologiczne metody otrzymywania substancji zapachowych

Pełny tekst Streszczenie

AGATA LEWICKA, STANISŁAW BŁAŻEJAK, MICHAŁ MIGDAL

Tradycyjne i nowe kierunki biotechnologicznego wykorzystania drożdży z rodzaju rhodotorula

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA MICHALCZYK, JOANNA KOWALIŃSKA

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne kiełkowanych nasion dostępnych w handlu

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA WÓJTOWICZ

Wpływ dodatku grochu na wybrane cechy fizyczne i kulinarne ekstrudowanych makaronów błyskawicznych

Pełny tekst Streszczenie

EUGENIA CZERNYSZEWICZ

Postępowanie konsumentów ze świeżymi owocami przed ich spożyciem

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA BIESIADA-DRZAZGA, ALINA JANOCHA

Wpływ pochodzenia i systemu utrzymania kur na jakość jaj spożywczych

Pełny tekst Streszczenie

LUCYNA POLAK-JUSZCZAK, MARIA ADAMCZYK

Jakość i skład aminokwasowy białka ryb z zalewu wiślanego

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA SZYBIGA, KRZYSZTOF PRYMON

Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego

Pełny tekst Streszczenie

MARTA SAJDAKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS

Postrzeganie żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów na podstawie badań jakościowych

Pełny tekst Streszczenie

SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, KAROLINA KUC

Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA GUTKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, MARTA SAJDAKOWSKA

Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych

Pełny tekst Streszczenie

MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ

Wybrane zachowania młodych konsumentów na rynku żywności tradycyjnej i ich uwarunkowania

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA WIKIERA, MAGDALENA MIKA, KRZYSZTOF ŻYŁA

Wpływ katechin i wybranych stabilizatorów żywności na emulgację lipidów masła w warunkach symulujących przewód pokarmowy

Pełny tekst Streszczenie

PAWEŁ NOWICKI, TADEUSZ SIKORA

Bezpieczeństwo i higiena żywności w opinii pracowników wybranej sieci barów bistro

Pełny tekst Streszczenie