ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BARBARA KŁOSSOWSKA

Tytuł

Metody chemicznej kontroli jakości produktów mięsnych

Streszczenie

W pracy dokonano przeglądu obecnie obowiązujących norm metodycznych służących do badania jakości mięsa i przetworów mięsnych oraz zamierzeń mających na celu dostosowanie naszych metod do wymagań międzynarodowych. W ramach prowadzonej przez Polski Komitet Normalizacyjny nowelizacji norm metodycznych do końca 2000 r. przewidziane jest wdrożenie następujących norm ISO: metoda pobierania próbek oraz metody oznaczania białka surowego, hydroksyproliny, tłuszczu wolnego, wody, chlorku sodu, skrobi, popiołu oraz zawartości fosforu. Nowelizacja normy PN-74/A-82114 będzie możliwa po zatwierdzeniu jako normy ISO/CEN nowej metody oznaczania azotynów i azotanów.

Do pobrania