ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAREK SIKORA, JAROSŁAW KORUS, BOHDAN ACHREMOWICZ

Tytuł

Mikrokapsułkowanie metodą koacerwacji

Streszczenie

Scharakteryzowano ogólnie proces mikrokapsułkowania oraz opisano mechanizm koacerwacji. Podano pięć, znanych z literatury, sposobów mikrokapsułkowania metodą koacerwacji. Wyszczególniono zalety i wady mikrokapsułkowania tą metodą, a także możliwości zastosowania koacerwacji w przetwórstwie żywności.

Do pobrania