ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MIROSŁAWA TELESZKO, ANETA WOJDYŁO, JAN OSZMIAŃSKI

Tytuł

Zawartość kwasu elagowego i spolimeryzowanych proantocyjanidyn w pseudoowocach wybranych gatunków róż

Streszczenie

Kwas elagowy (KE) występuje w niektórych roślinach w postaci wolnej, glikozydowej i estrowej. W formie estrowej znajduje się w taninach hydrolizujących, do których należą elagotaniny (ET) i galotaniny. Oprócz tanin hydrolizujących w surowcach roślinnych występują także proantocyjanidyny (inaczej taniny skondensowane lub niehydrolizujące). Wymienione związki znane są ze swoich prozdrowotnych właściwości. Wartościowym źródłem tanin, zwłaszcza hydrolizujących, są przede wszystkim owoce granatowca oraz maliny. Znaczne ich ilości występują także w pseudoowocach róż. Celem pracy było oznaczenie całkowitej zawartości kwasu elagowego i spolimeryzowanych proantocyjanidyn w pseudoowocach 3 gatunków róż: Rosa rugosa (nieodmianowa oraz odmiany ‘Plowid’), Rosa canina oraz Rosa pomifera (odmiana ‘Karpatia’). Całkowitą zawartość KE w roztworach po hydrolizie oraz zawartość polimerów proantocyjanidyn oznaczono z wykorzystaniem ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UPLC). Stwierdzono, że badane surowce stanowiły wartościowe źródło skondensowanych i hydrolizujących tanin. Więcej kwasu elagowego zawierały gatunki róż pospolicie występujących na obszarze Polski, tj. róża pomarszczona – Rosa rugosa (1247,3 µg/g s.m.) oraz Rosa canina (1035,5 µg/g s.m.) niż róże hodowlane, w tym odmiana ‘Plowid’ (403,1 µg/g s.m.). Najwięcej polimerów proantocyjanidyn oznaczono w pseudoowocach Rosa rugosa ‘Plowid’ (44716,98 µg/g s.m.), najmniej zaś w róży dzikiej (Rosa canina) – 21221,59 µg/g s.m.

Słowa kluczowe

róża, taniny, kwas elagowy, polimery proantocyjanidyn

Do pobrania