ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2012, 5 (84)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA PIOTROWSKA, KATARZYNA ŚWIĄDER, BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK, FRANCISZEK ŚWIDERSKI

Możliwości uzyskania mięsa i przetworów z mięsa wieprzowego o podwyższonej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3

Pełny tekst Streszczenie

EWA CZARNIECKA-SKUBINA, DOROTA NOWAK

System śledzenia ruchu i pochodzenia żywności jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAWA TELESZKO, ANETA WOJDYŁO, JAN OSZMIAŃSKI

Zawartość kwasu elagowego i spolimeryzowanych proantocyjanidyn w pseudoowocach wybranych gatunków róż

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ CENDROWSKI, MARTA MITEK, INGA SIESTRZEWITOWSKA

Wpływ procesu technologicznego na zawartość antocyjanów i barwę konfitur z płatków róży pomarszczonej (Rosa rugosa)

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA NOWACKA, GRZEGORZ JANIAK, MARCIN KIDOŃ, JANUSZ CZAPSKI, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Zastosowanie modeli matematycznych do opisu izoterm adsorpcji pary wodnej suszonej marchwi purpurowej i pomarańczowej

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA KĘDZIERSKA, ZBIGNIEW PAŁACHA

Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne liofilizowanej marchwi

Pełny tekst Streszczenie

MARZENA A. PRZYBYSZ, ELŻBIETA DŁUŻEWSKA, MICHAŁ KORSZEŃ

Wpływ rodzaju nośnika na trwałość przechowalniczą naturalnego β-karotenu mikrokapsułkowanego metodą suszenia rozpyłowego

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ KOWALCZYK, BARBARA BARANIAK

Wpływ wybranych polisacharydów na właściwości fizykochemiczne filmów jadalnych otrzymanych na bazie białek grochu

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ NASTAJ

Wpływ chlorku sodu na właściwości reologiczne pian otrzymanych z albuminy wysoko pienistej

Pełny tekst Streszczenie

ROBERT BOROWIAK, GRZEGORZ LEŚNIEROWSKI

Próba zwiększenia funkcjonalności preparatów otrzymanych metodą wysokotemperaturowej modyfikacji lizozymu

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAWA RUTKOWSKA, IZABELA SINKIEWICZ, AGATA ADAMSKA

Profil kwasów tłuszczowych mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie TMR

Pełny tekst Streszczenie

AGATA ADAMSKA, JAROSŁAWA RUTKOWSKA

Sezonowe zmiany składu triacylogliceroli w tłuszczu mleka krów rasy simentalskiej z regionu mazowieckiego

Pełny tekst Streszczenie

PAVOL BAJZIK, JOSEF GOLIAN, RADOSLAV ŽIDEK, MARTIN KRALL, MARIA WALCZYCKA, JOANNA TKACZEWSKA

Identyfikacja gatunku karp zwyczajny (Cyprinus carpio) przy użyciu real-time PCR

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA TKACZEWSKA, WŁADYSŁAW MIGDAŁ

Porównanie wydajności rzeźnej, zawartości podstawowych składników odżywczych oraz poziomu metali ciężkich w mięśniach pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) pochodzącego z różnych rejonów Polski

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA GUTKOWSKA, MARTA SAJDAKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, IWONA KOWALCZUK, ANNA KOZŁOWSKA, ANNA OLEWNIK-MIKOŁAJEWSKA

Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA MORKIS

Zakres wdrożenia obligatoryjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce

Pełny tekst Streszczenie