ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

W. PRAZNIK, A. HUBER

Tytuł

Modyfikowanie sposobu rozgałęzień w ziemniaczanej maltodekstrynie za pomocą enzymu Q

Streszczenie

Czysty enzym rozgałęziający (enzym Q [(1—>4)-α-D-glukan: (1—>4)-α-D-glukano 6 – glukosylotransferaza, EC 2.4.1.180] został wyizolowany z ekstraktu z surowych bulw ziemniaczanych za pomocą kolejnych rozdziałów chromatograficznych (HIC i IEC). Enzym Q wykorzystuje jako substraty natywne i syntetyczne nierozgałęzione glukany typu amylozowego i zwiększa procentową zawartość rozgałęzień przez połączoną aktywność hydrolityczną i transferową. Jako substrát enzym Q wykorzystuje też techniczną maltodekstrynę ziemniaczaną. Tworzenie rozgałęzień bardzo zależy od temperatury inkubacji. Znaleziona charakterystyka na poziomie molekularnym wyraźnie wskazuje na zależność sposobu rozgałęziania od rozmiaru zwoju w glukanie, konformacji i jego możliwości oddziaływań z otoczeniem. Szczególnie ten ostatni czynnik w wyraźnym stopniu wpływa na mnakroskopowe i technologiczne właściwości materiału skrobiowego, np. na zdolność do kleikowania i odporność na niskie temperatury.

Do pobrania