ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MIROSŁAW FIK

Tytuł

Niektóre aspekty stosowania modyfikowanej atmosfery w przechowalnictwie żywności

Streszczenie

Wzrost zapotrzebowania na świeże produkty żywnościowe, o małym stopniu przetworzenia i dużej trwałości jest przyczyną rozwoju nowych technik pakowania artykułów spożywczych. W pracy tej omówiono niektóre aspekty stosowania modyfikowanej atmosfery do przedłużania trwałości żywności, zwracając szczególną uwagę na właściwości stosowanych gazów i materiałów opakowaniowych oraz na zagadnienia związane z bezpieczeństwem mikrobiologicznym produktów spożywczych.

Do pobrania