ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1996, 3(8)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

LEŚNIEROWSKI GRZEGORZ, KIJOWSKI JACEK

Budowa i ogólna charakterystyka lizozymu (muramidazy)

Pełny tekst Streszczenie

BOHDAN ACHREMOWICZ, JAROSŁAW KORUS

Właściwości, produkcja i zastosowanie cyklodekstryn

Pełny tekst Streszczenie

ZBIGNIEW DUDA

Wybrana problematyka ekologiczna przetwórstwa surowców rzeźnych

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAW FIK

Niektóre aspekty stosowania modyfikowanej atmosfery w przechowalnictwie żywności

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA KOSEK

Ocena wyżywienia młodzieży w domu dziecka w wybranym okresie roku

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAW MAZURKIEWICZ

Związki powierzchniowo czynne wytwarzane przez mikroorganizmy

Pełny tekst Streszczenie