ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

J. JAMROZ, M. HAJNOS, Z. SOKOŁOWSKA

Tytuł

Nowe możliwości badania ekstrudatów skrobiowych

Streszczenie

Ekstrudaty ziemniaczane wyprodukowano w dwuślimakowym ekstruderze. Wpływ zmiennych procesu określono w stosunku do takich cech ekstrudatów jak: ekspansja, gęstość i siły ścinania. Siły ścinania i gęstość ekstrudowanych produktów skrobiowych były odwrotnie proporcjonalne do wartości ekspansji. Mikrostrukturę produktów ekstrudowanych badano w porozymetrze rtęciowym. Ogólna porowatość (porowatość wewnętrzna) była określona w relacji do fizycznych właściwości ekstrudatów. Ogólna porowatość zmniejszała się kiedy wzrastała ekspansja produktów. Wilgotność wsadu była szczególnym determinantem fizycznej wytrzymałości i powodowała zmiany liczby, wymiarów i rozmieszczenia porów. Rozmieszczenie wymiarów porów naturalnych próbek ekstrudatów pokazywało zróżnicowany charakter i wyróżniało ich porowatą strukturę. Względnie wysokie wartości porowatości wewnętrznej odnotowano w próbkach ekstrudatów naturalnych (14.42 %), a w próbkach o największej gęstości, porowatość wewnętrzna (4.30 %) była zbliżona do wartości próbek zmielonych (3.29 %).

Do pobrania