ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

A.A.C.M. BEENACKERS, G. LAMMERS, N.J.M. KUIPERS

Tytuł

Nowe reaktory o pracy ciągłej do chemicznej modyfikacji skrobi zapewniające lepszą selektywność

Streszczenie

Wprowadzono dwa nowe ciągłe procesy do chemicznej derywatyzacji skrobi. Są to: proces w gazowo-stałym złożu fluidalnym do modyfikacji z udziałem substratów gazowych i proces żelowy w statystycznym reaktorze z mieszadłem do otrzymywania stężonych past. Na podstawie wyników w hydroksyetylowaniu (proces suchy) i hydroksypropylowaniu (proces żelowy) dochodzi się do wniosku, że oba procesy są korzystniejsze od odpowiednich klasycznych procesów prowadzonych z zawiesinami pod względem selektywności, krótszego czasu przebiegu, bezpieczeństwa i doskonałej kontroli ich przebiegu.

Do pobrania