ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JERZY PAŁASIŃSKI

Tytuł

Nowe tendencje w opakowalnictwie żywności

Streszczenie

Opakowania są niezbędnym elementem praktycznie wszystkich dziedzin produkcji a także wymiany towarowej. Ocenia się, że w samych tylko pakowaniach jednostkowych znajduje się ok. 97% artykułów powszechnego użytku. Oczywistym jest w związku z tym, że przemysł opakowaniowy to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków produkcji. Jak w każdej dziedzinie, tak i w jego przypadku mamy do czynienia z ciągłymi zmianami i udoskonaleniami wynikającymi z różnych powodów. Należą do nich: większe zróżnicowanie funkcji opakowań, zmiany struktury nabywców towarów i ich preferencji, udoskonalanie istniejących i wprowadzanie nowych tworzyw i form konstrukcyjnych opakowań, wymagania ochrony środowiska oraz ciągły wzrost produkcji i zużycia wytworów przemysłu opakowaniowego.

Słowa kluczowe

opakowanie, materiały opakowaniowe

Do pobrania