ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1995, 1(2)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

TERESA FORTUNA

Skrobie modyfikowane w produkcji żywności

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA PALKA

Strukturalne podstawy tekstury mięsa

Pełny tekst Streszczenie

JERZY PAŁASIŃSKI

Nowe tendencje w opakowalnictwie żywności

Pełny tekst Streszczenie

EWA HAJDUK

Żywność trwała w temperaturze pokojowej (shelf stable foods)

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Jakość mikrobiologiczna rynkowych produktów typu „convenience”

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW POPEK

Wpływ masy przedubojowej królików na jakość sensoryczną mięsa

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA MORKIS

Sytuacja ekonomiczno-finansowa skomercjalizowanych i sprywatyzowanych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Pełny tekst Streszczenie