ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MONIKA ŚWIĄTKOWSKA, KAROL KRAJEWSKI

Tytuł

Ocena efektywności działań reklamowych na rynku tłuszczów stołowych w Polsce

Streszczenie

W pracy przedstawiono ocenę efektywności oddziaływania reklamy na rynku tłuszczów stołowych w Polsce oraz jej wpływu na postawy konsumentów. Określono czynniki kształtujące ten rynek i spożycie tłuszczów, szczególnie w przypadku masła. Scharakteryzowano postawy konsumentów na tym rynku oraz wobec promocji, zwłaszcza wobec reklam telewizyjnych. Przedstawiono skalę i strukturę nakładów na reklamę tłuszczów stołowych w latach 1995-1996, na tle oceny poszczególnych rodzajów mediów reklamowych. Dokonano oceny założeń i skuteczności kampanii promocyjnej masła w 1996 roku oraz oszacowano podstawowe efekty ekonomiczne tej kampanii, wyrażone między innymi wzrostem wolumenu zysku (w skali kraju) u producentów masła w IV kwartale 1996 roku na poziom ie 9 min zł, przy poniesionych nakładach 3,1 mln zł.

Do pobrania