ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELŻBIETA SIKORA, EWA CIEŚLIK, AGNIESZKA FILIPIAK-FLORKIEWICZ, IWONA CETNAROWICZ

Tytuł

Ocena sposobu żywienia osób starszych zamieszkujących wybrane domy opieki społecznej w Krakowie

Streszczenie

Jesienią 1996 r. przeprowadzono ocenę sposobu żywienia osób starszych – pensjonariuszy dwóch wybranych placówek opiekuńczych w Krakowie. Stwierdzono, że przeciętna racja pokarmowa spożywana przez badane grupy posiadała zbyt dużą wartość energetyczną, zawierała nadmierną zawartość tłuszczów, głównie zwierzęcych, natomiast zbyt małą zawartość niektórych witamin, szczególnie witaminy C. Spożycie innych składników pokarmowych, było na ogół zgodne z zaleceniami.

Do pobrania