ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

IZABELA STEINKA, PIOTR PRZYBYŁOWSKI

Tytuł

Ocena zawartości azotanów i azotynów w jogurtach i kefirach dostępnych w placówkach handlowych

Streszczenie

Przebadano 42 próbki jogurtów i 12 próbek kefirów pochodzących z różnych placówek handlowych. Średnia zawartość azotanów w jogurtach wynosiła 3,7 mg NO3/dm3, a w kefirach 2,7 mg NO3/7dm3. Poziom jonów azotanowych był porównywalny z poziomem tych jonów w takich produktach mleczarskich jak twaróg czy zsiadłe mleko. W obu rodzajach napojów nie stwierdzono obecności azotynów. Stwierdzono wyższe stężenia azotanów w jogurtach zagranicznych stabilizowanych skrobią modyfikowaną czy żelatyną niż w przypadku stosowania pektyn jako stabilizatorów. W kefirze poziom jonów azotanowych wykazywał zależność od kwasowości produktu.

Do pobrania