ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

STANISŁAW MLEKO

Tytuł

Otrzymywanie jogurtów o obniżonej zawartości tłuszczu z wykorzystaniem mikrokoagulantów białek serwatkowych

Streszczenie

Celem pracy było otrzymanie jogurtu o obniżonej zawartości tłuszczu z wykorzystaniem imitatorów powstałych na bazie białek serwatkowych. Imitatory otrzymano na drodze mikrokoagulacji koncentratu białek serwatkowych o zawartości białka 71.27 % oraz izolatu białek serwatkowych o zawartości białka 93.61 %. Stwierdzono, iż przez optymalny dodatek mikrokoagulatów można otrzymać jogurty o dwukrotnie mniejszej zawartości tłuszczu w porównaniu do jogurtu otrzymanego z dodatkiem pełnego mleka w proszku, a o takich samych właściwościach organoleptycznych oraz kwasowości i pH. Jogurty takie charakteryzowały się taką samą albo wyższą lepkością w porównaniu do jogurtu kontrolnego. Właściwości otrzymanych jogurtów nie ulegały zmianie po 7 dniach przechowywania.

Do pobrania