ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

J. SZOSTAK-KOTOWA, J. WITALIS

Tytuł

Połączony wpływ promieni UV i mikroorganizmów glebowych na biodegradację opakowaniowej folii polietylenowej z dodatkiem skrobi

Streszczenie

Celem pracy było zbadanie w warunkach laboratoryjnych połączonego wpływu fotodegradacji i biodegradacji na właściwości mechaniczne folii opakowaniowej z polietylenu z dodatkiem 5% skrobi (MALEN E FABS 23 DO 22 produkcji Zakładów Chemicznych w Kędzierzynie Koźlu). Folię o grubości 0,04-0,1 mm naświetlano promieniami UV przez okres 60 h, 120 h, 180 h, 240 h, 300 h i 800 h przy użyciu niskoprężnych lamp rtęciowych Philips UV-A TL/05 (moc 15 W, moc UV-A 2,1 W, max. emisji 365 nm). Następnie poddano ją przez 24 tygodnie działaniu mikroorganizmów metodą testu glebowego w temp. 28-30°C i wilgotności względnej 20-30%. Stopień degradacji polietylenu oceniano na podstawie zmian naprężenia maksymalnego. Otrzymane wyniki poddano analizie wariancji. Z przeprowadzonych badań wynika, że: 1 ) mikroflora gleby wpływa w sposób statystycznie istotny na degradację folii polietylenowej z 5% dodatkiem skrobi, 2) właściwości mechaniczne badanej folii polietylenowej, poddanej działaniu promieni UV, ulegają trójfazowym zmianom, najlepiej opisanym przez model, w którym czas naświetlania występuje w postaci wielomianu stopnia trzeciego.

Do pobrania