ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JAROSŁAW MAZURKIEWICZ, EWA KISIELEWSKA

Tytuł

Poszukiwanie szczepów bakterii z rodzaju Bacillus produkujących związki powierzchniowo czynne

Streszczenie

Badano aktywność powierzchniową związków wytworzonych przez szczepy bakterii z rodz. Bacillus wyizolowane z gleby nasyconej olejami napędowym i i technicznymi. Przeprowadzono identyfikację szczepów i wykonano pomiar napięcia powierzchniowego płynów pohodowlanych. Dla porównania aktywności powierzchniowej wykorzystano szczepy bakterii z rodz. Bacillus pochodzące z kolekcji Katedry Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa. Najlepszy szczep zmniejszył napięcie powierzchniowe pożywki o 23.6 % z 69.85 do 53.35 mN/m.

Do pobrania