ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JACEK DOMAGAŁA

Tytuł

Pozostałości aflatoksyny M1 w krajowym mleku w proszku i odżywkach dla dzieci

Streszczenie

Przebadano 50 próbek mleka w proszku i odżywek dla dzieci z różnych krajowych wytwórni oraz różnych partii produkcyjnych. W próbkach oznaczano zawartość AFM1, przy użyciu bezpośredniej metody immunosorpcji enzymów skoniugowanych ELISA oraz obecność toksynotwórczych szczepów z gatunku A. flavus. W 10 próbkach stwierdzono obecność AFM1 w ilości 3,1-8,6 ng/kg. Jedna próbka zakażona była pleśnią A. flavus, która nie wykazywała jednak właściwości toksynotwórczych na agarze Czapeka. Wykrycie obecności AFM1 w większości odżywek z dodatkiem skrobi nasuwa przypuszczenie, że skrobia może powodować w metodzie ELISA reakcję fałszywie pozytywną.

Do pobrania