ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JACEK DOMAGAŁA, JAN KISZA

Tytuł

Pozostałości metali ciężkich i pestycydów chloroorganicznych w mleku z wybranych gospodarstw województwa krakowskiego

Streszczenie

W próbkach mleka z terenu województwa krakowskiego oznaczono pozostałości metali ciężkich (ołowiu, cynku, miedzi) oraz chlorowanych węglowodorów aromatycznych (HCH i DDT). Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm skażenia metalami ciężkimi analizowanych próbek mleka oraz podwyższoną w stosunku do danych literaturowych zawartość pestycydów.

Do pobrania