ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BOHDAN ACHREMOWICZ, HALINA GAMBUŚ, ZOFIA KOŁODZIEJ

Tytuł

Próba wypieku bułki wrocławskiej z ciasta mrożonego

Streszczenie

W pracy sprawdzono możliwość wypieku pieczywa pszennego „bułki wrocławskiej” z ciasta pszennego przechowywanego przez 5 dni w zamrożeniu. Dokonano sensorycznej oceny wypieczonego produktu oraz zbadano zmiany zachodzące w strukturze pieczywa podczas przechowywania. Stwierdzono, że po zwiększeniu dodatku drożdży i polepszacza w stosunku do oryginalnej receptury może być ona stosowana do produkcji pieczywa z ciasta mrożonego.

Do pobrania