ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

IRENA MATUSZEWSKA, ANNA SZCZECIŃSKA, NINA BARYŁKO-PIKIELNA

Tytuł

Przydatność sensorycznej metody profilowej w interpretacji preferencji konsumenckich wybranych produktów

Streszczenie

Na przykładzie wyników badań soków owocowych i galaretek deserowych przedstawiono jedno z zastosowań metody profilowania sensorycznego, tj. uzyskanie informacji o cechach sensorycznych produktu, który cieszy się najwyższymi preferencjami wśród konsumentów. Dysponując wynikami z oceny analizowanych produktów metodą profilową i równolegle wynikami z ich oceny konsumenckiej – pożądalności produktu, przeprowadzonej z udziałem 30 osób, w pracy pokazano prosty, ale dający wiele informacji dla technologów sposób interpretacji wyników uzyskanych tymi dwiema drogami. Polega on na graficznym zestawieniu (porównaniu, korelowaniu) obu grup wyników dla wybranych, istotnych dla badanych soków i galaretek wyróżników. Porównano profile sensoryczne produktów, które uzyskały najwyższą i najniższą ocenę wśród konsumentów. Uzyskane tą drogą informacje mogą być przydatne w zapewnieniu wysokiej i stabilnej jakości żywności i jej sukcesu rynkowego.

Do pobrania