ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WŁADYSŁAW KĘDZIOR

Tytuł

Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt

Streszczenie

Potrzeba lepszego wykorzystania mięsa jagnięcego wymaga poznania zakresu i tematyki przeprowadzonych badań jakości tego mięsa. Opracowanie obejmuje przegląd badań określających wpływ wieku, masy ciała przed ubojem, rasy, płci i żywienia jagniąt na skład chemiczny i właściwości fizyczne mięsa.

Do pobrania