ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

G. E. INGLETT, K. WARNER, R. K. NEWMAN

Tytuł

Rozpuszczalne składniki błonnika z owsa: zastosowanie w pokarmach i korzyści zdrowotne

Streszczenie

Rozpuszczalne składniki błonnika są ważnymi składnikami pokarmowymi zapewniającymi zdrowie i chroniącymi przed pewnymi chorobami. Rozpuszczalny błonnik owsa, β-glukan obniża poziom cholesterolu we krwi zwierząt i ludzi. Zamiennik tłuszczu Oatrim otrzymuje się enzymatycznie z owsa. Zawiera on rozpuszczalny glukan, który zachowuje swe właściwości hipocholesterolemiczne. Szereg pokarmów o obniżonej zawartości tłuszczów i zupełnie beztłuszczowych zawierają Oatrim. Wśród takiej żywności należy wymienić niskotłuszczowe mięsa, sery fermentowane i wyroby piekarnicze. Sprawdzono sensoryczne parametry Oatrimu w ciasteczkach i truflach posługując się tablicami do analitycznych ocen sensorycznych

Do pobrania