ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

P. ÁMAN, L. ANDERSSON, R. ANDERSSON, H. FREDRIKSSON, M. OSCARSSON

Tytuł

Skrobia jęczmienna

Streszczenie

Dla różnych odmian jęczmienia, włącznie z odmianami o różnych zawartościach amylozy stwierdzono duże zmiany w zawartości suchej masy oraz skrobi. Mikrostruktura tzn. skład ziarnistości dla różnych odmian również był zróżnicowany. W skrobi jęczmiennej woskowej w warstwie podaleuronowej znaleziono gałeczki o wysokiej zawartości amylozy pokazując, że w różnych częściach endospermy znajdują się różne rodzaje gałęczek. Amylopektyna w skrobi o różnej zawartości amylozy miała podobną długość łańcucha i podobną charakterystykę kleikowania.

Do pobrania