ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TERESA FORTUNA

Tytuł

Skrobie modyfikowane w produkcji żywności

Streszczenie

Skrobia jako naturalny polisacharyd jest substancją bardzo rozpowszechnioną w przyrodzie oraz substratem przetwórczym w przemyśle spożywczym. Jednak zrealizowanie wszystkich zamierzeń technologicznych nie jest możliwe przy użyciu skrobi natywnych. Nadanie innych cech fizykochemicznych i sensorycznych skrobi (tekstury, konsystencji) oraz trwałości podczas przechowywania, osiąga się w wyniku wielu procesów dających w efekcie skrobie modyfikowane.

Słowa kluczowe

skrobia, skrobie modyfikowane, dodatki do żywności

Do pobrania