ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELŻBIETA SIKORA

Tytuł

Spożycie żywności typu „fast food” przez krakowskich studentów i licealistów

Streszczenie

Jesienią 1994 roku przeprowadzono wśród grupy krakowskich studentów i licealistów ankietę dotyczącą spożywania żywności typu „fast food” . Aż 96.7 % zapytanych zadeklarowało korzystanie z tego typu żywności, przy czym 57.6 % stwierdziło, że czyni to sporadycznie. Czynnikiem decydującym o zakupie produktów ..fast food’’ była dla 46.4 % badanych ich łatwa dostępność, a dla 35.4 % – atrakcyjność. Wyniki ankiety potwierdziły obserwacje innych autorów, że omawiane wyroby spożywane są przez większość nabywców (77.8 % ankietowanych) jako przekąski między głównymi posiłkami. Obserwowana duża popularność żywności przeznaczonej do szybkiego spożycia może w związku z jej stosunkowo wysoką wartością energetyczną przyczyniać się do występowania nadwagi i otyłości wśród potencjalnych konsumentów.

Do pobrania