ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

GRAŻYNA MORKIS

Tytuł

Sytuacja ekonomiczno-finansowa skomercjalizowanych i sprywatyzowanych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Streszczenie

W latach 1990 – 1994 w oparciu o ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przekształcono 80 przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (JSSP). Z tej grupy przedsiębiorstw prywatyzowanych drogą kapitałową do prywatyzacji indywidualnej wybrano 27 przedsiębiorstw, należących do branży: mięsnej, piwowarskiej, owocowo warzywnej, koncentratów spożywczych, cukierniczej, cukrowniczej, tłuszczowej oraz tytoniowej. Dalsze 33 przedsiębiorstwa państwowe przekształcone w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa wytypowano do powszechnej prywatyzacji, a są to spółki branży: mięsnej, tłuszczowej, ziemniaczanej, zbożowo-młynarskiej, drobiarskiej, chłodniczej, owocowo-warzywnej oraz cukierniczej. 20 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa sprywatyzowano lub proces prywatyzacji jest w końcowym etapie. Te przedsiębiorstwa należą do branży: mięsnej, tłuszczowej, piwowarskiej, cukierniczej, owocowo-warzywnej, ziemniaczanej oraz koncentratów spożywczych.

Słowa kluczowe

przemysł spożywczy, prywatyzacja, sytuacja ekonomiczna

Do pobrania