ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TOMASZ DASZKIEWICZ, ANDRZEJ GUGOŁEK, PAWEŁ JANISZEWSKI, IWONA CHWASTOWSKASIWIECKA, DOROTA KUBIAK

Tytuł

Jakość mięsa królików rasy białej nowozelandzkiej pochodzącego z różnych elementów tuszki

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było porównanie jakości mięsa pochodzącego z dwóch podstawowych elementów uzyskiwanych z podziału tuszki króliczej, tj. combra i części tylnej (udźca). Materiał doświadczalny stanowiły króliki rasy białej nowozelandzkiej (10 szt), pochodzące z fermy wielkotowarowej, poddane ubojowi w wieku 91 dni. Króliki do 90. dnia życia żywiono do woli pełnoporcjową mieszanką granulowaną z dodatkiem kokcydiostatyku (robenidyna). Przeprowadzone badania potwierdziły znaczne walory odżywcze i dietetyczne mięsa królików (duża zawartość białka ogólnego i składników mineralnych oraz mała tłuszczu). Ponadto stwierdzono zróżnicowanie jakości mięsa uzyskanego z combra (m. longissimus lumborum) i części tylnej (mięso z udźca) tuszki królików rasy białej nowozelandzkiej. M. longissimus lumborum w porównaniu z mięsem z udźca zawierał więcej białka ogólnego oraz mniej tłuszczu, a jego barwa była jaśniejsza i charakteryzowała się większym udziałem barwy czerwonej oraz większym nasyceniem.

Słowa kluczowe

króliki, rasa biała nowozelandzka, jakość mięsa

Do pobrania