ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2011, 3 (76)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANETA KOPEĆ, ESTERA NOWACKA, EWA PIĄTKOWSKA, TERESA LESZCZYŃSKA

Charakterystyka i prozdrowotne właściwości steroli roślinnych

Pełny tekst Streszczenie

MARTA SŁOWIANEK, JOANNA LESZCZYŃSKA

Alergeny przypraw

Pełny tekst Streszczenie

JUSTYNA BORAWSKA, WŁODZIMIERZ BEDNARSKI, JOANNA GOŁĘBIEWSKA

Charakterystyka sacharydów miodu oraz możliwości zastosowania Bifidobacterium do modyfikacji ich składu i właściwości

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW KOWALSKI, MARCIN LUKASIEWICZ, LESŁAW JUSZCZAK, MAREK SIKORA

Charakterystyka teksturalna i sensoryczna mas cukierniczych otrzymanych na bazie miodu naturalnego i wybranych hydrokoloidów polisacharydowych

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA LE THANH-BLICHARZ, ZBYSZKO LUBIEWSKI, EWA VOELKEL, GRAŻYNA LEWANDOWICZ

Ocena właściwości reologicznych handlowych skrobi naturalnych

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA PISULEWSKA, RENATA TOBIASZ-SALACH, ROBERT WITKOWICZ, EWA CIEŚLIK, DOROTA BOBRECKA-JAMRO

Wpływ warunków siedliska na ilość i jakość lipidów w wybranych formach owsa

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA Z. KUCHARSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA, NARCYZ PIÓRECKI

Morfologiczna, fizykochemiczna i przeciwutleniająca charakterystyka owoców polskich odmian derenia właściwego (Cornus mas L.)

Pełny tekst Streszczenie

DOMINIKA PLUST, BARBARA CZERNIEJEWSKA-SURMA, ZDZISŁAW DOMISZEWSKI, GRZEGORZ BIENKIEWICZ, ROBERT SUBDA, TOMASZ WESOŁOWSKI

Jakość wybranych herbat białych

Pełny tekst Streszczenie

GENOWEFA BONCZAR, MONIKA WSZOŁEK, MARIA WALCZYCKA, ANETA ŻEBROWSKA, KRZYSZTOF MACIEJOWSKI

Wpływ wybranych czynników na aktywność wody i jakość mikrobiologiczną miękkich serów z mleka owczego

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ DASZKIEWICZ, STANISŁAW WAJDA, RAFAŁ WINARSKI, MILENA KOBA-KOWALCZYK, DOROTA KUBIAK

Wpływ czynników przyżyciowych na ubytki masy tusz wieprzowych w czasie poubojowego wychładzania

Pełny tekst Streszczenie

MARIUSZ S. KUBIAK, MAGDALENA POLAK, URSZULA SIEKIERKO

Zawartość B[a]P w rynkowych przetworach mięsnych

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF MŁYNEK

Wpływ intensywności wzrostu buhajów na zależności występujące pomiędzy otłuszczeniem tusz i jakością kulinarną mięsa

Pełny tekst Streszczenie

JACEK KONDRATOWICZ, IWONA CHWASTOWSKA-SIWIECKA, EWA BURCZYK, JOANNA PIEKARSKA, ŻANETA KUŁDO

Ocena sensoryczna i mikrobiologiczna mięśni piersiowych indyczek w zależności od metody i czasu przechowywania chłodniczego

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ DASZKIEWICZ, ANDRZEJ GUGOŁEK, PAWEŁ JANISZEWSKI, IWONA CHWASTOWSKASIWIECKA, DOROTA KUBIAK

Jakość mięsa królików rasy białej nowozelandzkiej pochodzącego z różnych elementów tuszki

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA ŁUCZYŃSKA, ELŻBIETA TOŃSKA, ZBIGNIEW BOREJSZO

Zawartość makro- i mikroelementów oraz kwasów tłuszczowych w mięśniach łososia (Salmo salar L.), pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) i karpia (Cyprinus carpio L.)

Pełny tekst Streszczenie

ROBERT DULIŃSKI, ANNA STARZYŃSKA-JANISZEWSKA

Zastosowanie chromatografii jonowej sprzężonej z pulsacyjną detekcją amperometryczną do oznaczania zawartości mio-inozytolu w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego

Pełny tekst Streszczenie